Селекция и първоначален подбор

С нарастване на броя на кандидатите по предложения за работа, нараства и времето необходимо за разглеждане и оценка на всяка кандидатура и комуникацията с тях.

Услугата за селекция и първоначален подбор на кандидати е създадена за работодатели, които не разполагат с необходимото време, възможност и ресурси да селектират подходящите служители сред всички получени кандидатури, като в същото време желаят да подходят професионално към процеса на подбор и комуникация с кандидатите за работа.

Тя е създадена за работодатели, които желаят да са включени в процеса на подбор, в етапа на разговори с подходящите, за позицията кандидати и по този начин оптимизират своите административни процеси.

Услуги и цени

Пакет 1 - Basic

Създаване на описание и изисквания към позиция.
Създаване, публикуване и администриране на обява за работа на www.Jobtiger.bg.
Препращане на получени кандидатури към клиента.
250 лв.
 

Пакет 2 – Pre-screening

Включва Пакет 1 Basic и услугите:
Преглед на кандидати по документи.
Оценка на всички получени кандидатури.
Изпращане подходящи кандидати към работодателя за интервю.
600 лв.
 

Пакет 3 - Selection

Включва Пакет 1 Basic, Пакет 2 Pre-screening и услугите:
Първоначално телефонно/онлайн интервю и оценка на подходящи кандидати.
Изпращане на одобрени за второ интервю кандидати към работодателя.
Свържете се с нас

Какво получавате

Компетентен и задълбочен подход към създаване и публикуване на обява за работа.

Ефективност при преглед и оценка на кандидатури благодарение на обширния професионален опит на специалистите подбор.

Професионална и етична комуникация с всички кандидати.

Достъп до допълнителни ресурси за подбор и управление на кандидати: социални мрежи, системи за подбор на кандидати и др.

Поддържане на положителния имидж на компанията като работодател, чрез предоставяне на обратна връзка на всеки кандидат (одобрен или не) включен в процеса на подбор.


Да поговорим!
Свържете се с нас:

hr@jobtiger.bg
+ 359 2 49 180 21
+ 359 884 45 78 47